Collecte

Bestel niet-aanbel-stickerWil je iets melden?

Landelijke collecte:
- Er is deze week geen landelijke collecte.

Voor meer informatie over de collecteroosters zie: Landelijke Collecterooster.