Donateurwerving

Bestel niet-aanbel-stickerWil je iets melden?
Voer boven in het scherm uw postcode in en klik uw postcode aan. Onder in uw scherm staat de naam van het goede doel als uw buurt deze week door een goed doel is gereserveerd.
De geel/groene gebieden zijn buiten de bebouwde kom. Daar wordt niet vaak aangebeld en die buurten hoeven niet vooraf gereserveerd te worden, maar steeds vaker gebeurt dat wel.
Wordt er toch aangebeld en u ziet geen reservering door een goed doel, belt u dan met de Hotline: ma t/m zat van 09.00-21.00 uur, 020 – 2157377.
Komt u er niet uit of heeft u een andere vraag, bel de Hotline.